Årets ungdomsstipendiater

Ungdomstipendier utdelades under jazzdagarna, på Folkets Hus, i samband med konserten med Siberian Hotheads.

Årets stipendiater: Trumslagaren August Stark och basisten Ragnar Roman.

De har båda studerat vid musiklinje/folkhögskola, Framnäs,Mellansel m fl och fortsätter med sina studier och spelande.

Stipendiets grundidè: att stötta fortsatta musikstudier.

Stipendiet är på 5.000 kr var, och delas ut i samarbete med Norrtälje Energi, som ett led i deras ungdomssatsning.